Symbolika slov a čísel

V publikáciách, textoch a prejavoch rasistických a neonacistických skinheadov sa často vyskytujú mnohé pojmy, symbolika a skratky, ktorých význam nie je na prvý pohľad zrejmý. Mnohé z nich pochádzajú z histórie a tieto skupiny si ich len privlastnili, iné sú ich vlastným výtvorom
Počet zobrazení: 29805

V publikáciách, textoch a prejavoch rasistických a neonacistických skinheadov sa často vyskytujú mnohé pojmy, symbolika a skratky, ktorých význam nie je na prvý pohľad zrejmý. Mnohé z nich pochádzajú z histórie a tieto skupiny si ich len privlastnili, iné sú ich vlastným výtvorom. 14 WORDS alebo 14 SLOV - We must secure the existence of our people and a future for white children. My musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti. Táto veta sa stala heslom a bojovým pokrikom hnutia White power hlásajúceho nadradenosť bielej rasy. 88 - Ôsme písmeno abecedy je H a v kombinácii 88=HH vyjadruje pozdrav Heil Hitler!. Ide o veľmi často používaný kryptogram v textoch neonacistov. Často sa používa v kombinácii 14/88 a vyjadruje oddanosť bielemu rasizmu nadväzujúcemu na myšlienky nacizmu. 18 - Je skratkou pre iniciály Adolfa Hitlera - A je 1. písmeno abecedy a H je 8. Táto kombinácia sa napríklad vyskytuje v názve COMBAT 18, čo je teroristická organizácia s prepojením na neonacistické kruhy. RAHOWA - Je to skratka z anglického hesla RAcial HOly WAr, čo v preklade znamená Rasová svätá vojna. RAHOWA má dvojaký význam. Pôvodne ho použila ultrapravicová kresťanská sekta World Church Of The Creator. Neskôr vznikla v USA hudobná skupina s rovnakým názvom, ktorá prostredníctvom svojej hudby šírila myšlienky rasovej neznášanlivosti. ZOG - Zionist-Occupied Government. Židovská/Sionistická okupačná vláda. Tento termín sa vzťahuje k viere, že všetky vlády na svete, ako aj médiá a finančné inštitúcie ovládajú Židia. Ide o termín prevzatý od amerických ultrapravicových extrémistov. Blood&Honour - V nemčine Blut und Ehre znamená krv a česť. Heslo používali jednotky SS a Hitlerjungend v Nemecku. V súčasnosti je to názov neonacistickej organizácie skinheadov, často sa vyskytuje na nášivkách a na tričkách. Sieg Heil - Víťazstvu zdar! Ide o stranícky pozdrav a bojové heslo. Pre fašistické Nemecko sa stalo typickým až v kombinácii so zdvihnutou pravicou. White Pride World Wide - Biela hrdosť na celom svete. Tento termín sa často objavuje na tričkách spolu s niektorým zo symbolov - napr. keltským krížom. Vyjadruje nadradenosť bielej rasy nad ostatnými a používa sa ako pozdrav. White race - our pride - Biela rasa - naša hrdosť. Je tu evidentný rasový obsah hnutia, ktoré tento nápis používa. White Power - WP - Biela sila, biela moc. Názov hnutia a myšlienok stavajúcich bielu rasu nad ostatné, hlásajúceho nevyhnutnosť boja proti ostatným rasám. -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984