Zvyky a tradície moslimov

Povolené (halál) a zakázané (harám) Moslimovia dodržiavajú v rámci obradov rozličné zvyky. Snaha pridržiavať sa učenia islamu celým spôsobom života vedie moslimov k všeobecnému dualizmu, ktorý riadi ortoprax pri posudzovaní správania i vecí: halál – to, čo je dovolené, a harám – to, čo je zakázané.
Počet zobrazení: 37109

Povolené (halál) a zakázané (harám) Moslimovia dodržiavajú v rámci obradov rozličné zvyky. Snaha pridržiavať sa učenia islamu celým spôsobom života vedie moslimov k všeobecnému dualizmu, ktorý riadi ortoprax pri posudzovaní správania i vecí: halál – to, čo je dovolené, a harám – to, čo je zakázané. Základné poučenie o tom, čo Boh dovolil a čo zakázal, obsahuje Korán a sunna. Moslimovia rovnako používajú prehľady týchto vecí, nesmierne populárna a vplyvná je napríklad súčasná práca Jusufa al-Qaradawiho Dovolené a zakázané v islame, ktorú z arabčiny preložili do viacerých jazykov, ktorými moslimovia hovoria. Najbežnejšou každodennou starosťou tohto druhu je pre moslimov jedlo. Korán a sunna obsahujú nariadenia a výpočty toho, čo smú jesť a čo nie. Moslimovia môžu používať väčšinu potravín, zakázané je však bravčové mäso, krv, alkoholické nápoje, zdochliny a jedlo zasvätené modlám (Korán 6:145, 5:4, 93-94). Zakázané je akékoľvek mäso považované za harám pre spôsob, akým bolo zviera zabité; treba dodržiavať moslimský spôsob porážky. Moslim nemôže jesť mäso: mŕtvych zvierat (ktorých smrť bola spôsobená chorobou alebo prirodzenou smrťou), zvierat podrezaných bez vyslovenia Božieho mena, zvierat uškrtených, mäsožravých zvierat, zvierat zožratých divokou zverou. Ryba a zelenina sú dovolené. Islamské právo požaduje, aby zviera bolo podrezané ostrým nožom, prenikajúc do vnútornej časti zvieracieho hrdla, čo umožňuje maximálne vypúšťanie krvi. Vyslovenie Božieho mena počas zarezania je nutné a povinné. Mnohí považujú za zakázané aj iné potraviny, ale niektorí znalci práva s tým nesúhlasia a tieto potraviny nekladajú za prísne zakázané, ale len za „odporné“ (makrúh). Sem patrí hmyz, zvieratá s parohmi a vtáky s pazúrmi. Na rozdiel od židovských stravovacích pravidiel, ktoré sú inak veľmi podobné, moslimovia považujú za dovolené všetky morské živočíchy, ktoré nedokážu prežiť na suchu (takže napríklad veľryby sú povolené, ale obojživelníky sú zakázané). Zákonníky dopodrobna rozvádzajú, čo je povolené a čo zakázané. V prípade núdze môžu moslimovia konzumovať i harámové potraviny, aby si zachránili život, ale toto rozhodnutie určite nie je ľahké. Úvahy o tom, čo je halál a čo harám, sa týkajú aj bohuslužy, manželstva a rozvodu, sexuálneho života, obliekania, nosenia šperkov a používania voňaviek, etikety a medziľudských vzťahov, správneho požívania toaliet, športovania a zábavy, obchodných záležitostí, vzťahu s nemoslimami a mnohých ďalších vecí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984