Prestaňte útočiť na mierových aktivistov

Počet zobrazení: 3273

Na úvod si dovoľujem ohradiť sa voči propagande, ktorá v týchto dňoch, ale aj dlhodobo, útočí na mierových aktivistov na Slovensku, ktorí konzistentne a pevne stoja na svojich protivojnových postojoch, osobitne prezidenta nášho mierového združenia Eduarda Chmelára, ktorý je jedným z najvýznamnejších mierových aktivistov a kľúčovou postavou mierového hnutia na Slovensku.

OZ Zjednotení za mier je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením a jedinou filozofiou, ktorou sa naše občianske združenia riadi, je pacifizmus – súbor ideí a postojov, odmietajúcich používanie násilia, obzvlášť vojnu, v medzinárodných vzťahoch. Všetci naši členovia sú presvedčení pacifisti a protivojnoví aktivisti a pridať sa k nám môže ktokoľvek, kto súhlasí s princípmi pacifizmu a so stanovami a cieľmi nášho združenia.

 

Vznik iniciatívy a združenia Zjednotení za mier

Zjednotení za mier (ZZM) bola pôvodne medzinárodná mierová iniciatíva, ktorá spájala všetkých ľudí dobrej vôle v spoločnom úsilí za mier, porozumenie a spravodlivosť. Zrodila sa na Slovensku pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny s cieľom hľadať účinnejšie formy medzinárodnej bezpečnosti a zabrániť vzniku ďalšieho svetového konfliktu. Jej programový dokument, vydaný 6. mája 2015, vyzýva na hľadanie nového svetového poriadku, ktorý bude garantovať rovnakú bezpečnosť pre všetkých a na dôraznejšie úsilie o vytváranie kultúry mieru ako hlavného predpokladu mierového spolužitia všetkých ľudí na Zemi.

zzm-snimka_2.pngNa základe referencií a aj s cieľom neštiepiť mierové aktivity sa v júni 2021 iniciatíva ZZM zlúčila s mierovým občianskym združením Ľudia za mier/People for Peace, ktoré sme založili ešte v roku 2020 v podstate s takmer analogickými cieľmi, aké mala aj iniciatíva ZZM. Pre mňa osobne to bol veľký krok vpred smerom k zviditeľneniu podpory mierových aktivít a k efektívnejšiemu dosiahnutiu jedného z našich cieľov, ktorým je aj inštitucionalizácia mierových aktivít, napríklad po vzore škandinávskych krajín, kde sú mierové inštitúty pevnou a rešpektovanou súčasťou národnej, ale aj medzinárodnej vedeckej komunity (SIPRI, PRIO atď.) Z dlhodobejšieho hľadiska je naším zámerom vytvorenie takéhoto mierového inštitútu aj na Slovensku, resp. v stredoeurópskom priestore. 

 

Aké máme ciele?

Naším základným cieľom je systematicky vytvárať a podporovať kultúru mieru, ako aj podmienky na jej existenciu, ako sú ľudské práva, sociálna spravodlivosť, udržateľný rozvoj a zdieľaná zodpovednosť za budúcnosť planéty a ľudstva. Podporujeme a presadzujeme preventívnu diplomaciu, riešenie konfliktov nenásilnou cestou, dodržiavanie a zdokonaľovanie medzinárodného práva a všeobecné a úplné odzbrojenie.

Presadzujeme prehlbovanie mierových vzťahov a priateľstva medzi národmi, porozumenie, toleranciu, ako aj odstraňovanie etnických, kultúrnych a rasových predsudkov, vrátane mierovej výchovy a vzdelávania. Odsudzujeme vojny a všetky ideológie, ktoré ich podporujú, najmä militarizmus, rasizmus, šovinizmus, xenofóbiu a akékoľvek šírenie nenávisti.

Medzi konkrétne a nedávne aktivity patrí napríklad organizácia Medzinárodného mierového fóra Zjednotení za mier, predloženie petície Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy s podporou viac ako 30 000 občanov SR, podanie hromadnej pripomienky k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických s podporou viac ako 21 000 občanov SR, píšeme články a analýzy s mierovou tematikou, snažíme sa o zviditeľňovanie a podporu inšpiratívnych osobností, zasluhujúcich sa o rozvoj mierových vzťahov a prezident nášho združenia sa v takmer každom mediálnom vystúpení dotkne propagácie mieru, či protivojnovej propagandy.

 

Sme tŕňom v oku

Chápeme, že sme tŕňom v oku mnohých zbrojárskych koncernov profitujúcich z predaja zbraní, ktorí nemajú žiadne finančné starosti a môžu sa svojej „obšťastňujúcej“ práci venovať z plných síl. My ostatní, ktorí sa snažíme pracovať pre mier, sme tiesnení nedostatkom a určite by sme aj my potrebovali svojho „Nobela“, ktorý by finančne podporoval mierovú propagandu aspoň spolovice takými sumami, ako sa dotuje bezpečnostná komunita. Zjednotení za mier sú presvedčení, že pravý mier je len ten bez zbraní. Preto našou povinnosťou, o čom hovoríme od svojho vzniku, je zastaviť neslýchané zbrojenie a hľadať prostriedky, ako predísť neblahému vývoju, ktorý ohrozuje celý svet. Udržanie všeobecného mieru a možné zníženie nadmerného zbrojenia, ktoré ťaží celé národy, sa vždy ponúkajú ako ideál, ku ktorému musia smerovať snahy všetkých vlád. Finančná záťaž zbrojenia sa dotýka blahobytu ľudí priamo pri koreni. Národná kultúra, hospodársky pokrok, vytváranie hodnôt – to všetko je zmrzačené vo svojom vývoji a vedené nesprávnym smerom.

My však chceme povýšiť mierové hnutie na vyššiu úroveň. Nechceme byť iba obrancami mieru, ale aj jeho tvorcami. Vychádzajúc z Deklarácie OSN o kultúre mieru a nenásilia z roku 1999, nechceme sa obmedzovať len na zúfalé protesty proti vojne v čase, keď sa už vojnový požiar rozhorel. Chceme sa sústreďovať na vytváranie kultúry mieru a nenásilia ako hlavného predpokladu mierového spolužitia všetkých ľudí na Zemi.

O to väčšmi je v týchto dňoch jasné, že mier nie je iba bezvojnový stav, ale treba ho budovať nepretržite. Je ovocím spravodlivosti, rozvoja, solidarity, pozornosti voči nášmu spoločnému domovu a napomáhaním spoločnému dobru, učiac sa z lekcií dejín.

 

Nie vojne!

V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine sme niekoľkokrát jasne a dôrazne odsúdili – a budeme to robiť vždy, keď pôjde o vojenský konflikt – vojenskú agresiu Ruskej federácie, ktorá bola spáchaná voči Ukrajine a nevinnému ukrajinskému ľudu. Ide o najvážnejšie porušenie medzinárodného práva vrátane Charty OSN, v ktorej sa v článku 2 všetci členovia OSN vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu. V tejto súvislosti podporujeme výzvu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa na okamžité ukončenie konfliktu a na okamžitý návrat k diplomacii a medzinárodnému právu.

Zároveň apelujeme na zodpovedných predstaviteľov, aby všetky vojnové zločiny boli riadne vyšetrené v súlade s medzinárodným právom. Rovnako však vyzývame na čo najskoršie ukončenie a riadne vyšetrenie aj ostatných vojnových konfliktov a zločinov, sužujúcich súčasné svetové spoločenstvo. Teraz počúvame oprávnené rozhorčenie medzinárodného spoločenstva nad ruskou inváziou na Ukrajinu. Prečo však nedošlo a nedochádza k takémuto pobúreniu v mene národov Srbska, Afganistanu, Iraku, Líbye, Sýrie, Jemenu a inde? Čo ešte sa má urobiť, aby sa zobralo do úvahy rozhorčenie aj z týchto vojen?

Neospravedlniteľná vojenská odpoveď Ruska je však stále odpoveďou na niečo. Takže keď uvažujeme o východisku z tejto situácie, a to je určite to, čo všetci chceme, musíme zvážiť všetkých hráčov, ktorí prispeli k prechodu do tohto absurdného bodu. Ak chceme vrátiť svoje kroky od ničenia životov k vytvoreniu atmosféry mieru, kde sa dá žiť život, musíme si všetci položiť otázky. Čomu fandíme z vlastných gaučov? Čo požadujú naši volení predstavitelia v našom mene a v mene našej bezpečnosti?

Suverenita v medzinárodných vzťahoch ponecháva rivalizujúcim veľmociam svojvôľu, v dôsledku ktorej sa medzinárodné právo uplatňuje len voči malým a slabým štátom, ktoré narúšajú záujmy hegemóna. Tieto pravidlá stoja v ceste vyššiemu princípu regulujúcemu medzinárodné vzťahy.

 

Kde sú skutoční štátnici – mierotvorcovia?

Naše združenie bude vždy vyznávať oddanosť ideálu mieru a priateľskej spolupráce medzi všetkými národmi, založenom na medzinárodnej spravodlivosti a morálke. Zároveň sa hlási k princípu pokojného riešenia medzinárodných sporov medzinárodnou arbitrážou alebo súdnym rozhodnutím. Vzhľadom na to, čo vyznávame, vždy odsúdime vojnu, udržiavanú ktoroukoľvek stranou alebo z akéhokoľvek dôvodu.

V súčasnom svete však chýba skutočný štátnik – mierotvorca, sprostredkovateľ mierových riešení. Dodávky zbraní, či ostré sankcie nie sú riešením a z najväčšej časti poškodzujú obyčajných ľudí. Aké „riešenia“ teda ponúkame z našich „posvätných siení“ a spravodlivých mäkkých pohoviek? Sankcie? Uvalenie sankcií na Rusko nezastaví Putinovu agresiu, ale poškodí najzraniteľnejších ruských obyvateľov podobne, ako sa to stalo státisícom irackých, sýrskych a jemenských nevinných obetí aj kvôli uvaleným sankciám. Žiadne z detí ruských oligarchov nebude trpieť. Sankcie sú kontraproduktívne, pretože trestajú nevinných a vytvárajú vo svete ešte viac nespravodlivosti.

Riešením je dosiahnutie medzinárodnej dohody, odstránenie príčin vojen a démonizačných obrazov nepriateľa, medzinárodné porozumenie a prepojenosť na najširšej rovine, ako aj propagandistická práca medzi obyvateľstvom všetkých krajín, samozrejme, v prospech mieru. 

Svet sa zmení, určite, a panujúce pomery, inštitúcie a zákony urobia miesto iným. V súčasnosti, ako výsledok celého predchádzajúceho historického a politického vývoja, sa neobmedzená moc nad vojnou a mierom nachádza jedine v rukách štátnych predstaviteľov. Národy všade strpia (nepochopiteľné, že to strpia, ale je to tak), aby niekoľko málo osôb mohlo jedným povelom, jedným ťahom úplne svojvoľne odsúdiť milióny ľudí k smrti a skaze. Že národy za takýchto pomerov živia nádej, že pre nich existuje sloboda a sebaurčenie – že existuje občianska hrdosť a ľudská dôstojnosť – je nepochopiteľné.

 

Vymyslené zoznamy

Tí, ktorí roky obhajujú vojny a zbrojenie, útočili na mierových aktivistov vždy... Treba otvorene povedať, že tu existujú politici, novinári a aktivisti, ktorí dlhodobo pestujú v spoločnosti nenávisť, predsudky a fóbie neraz zachádzajúce až za hranicu šovinizmu, že tu máme verejných činiteľov, ktorí bez hanby obhajovali vojenské konflikty, zbrojenie a uprednostňovali konfrontáciu. Považujeme za dôležité dištancovať sa od takýchto ľudí, nespolupracovať s nimi, no taktiež poukazovať na ich nesprávne úsudky.

My sme nikdy zo svojich protivojnových názorov neustúpili. Ak niekto tvrdí opak, nech to dokáže na konkrétnom príklade. Ak je niekto nešťastný z toho, že nekritizujeme zahraničnú politiku Ruskej federácie, tak nech sa obráti a hľadá odpovede u iných združení. Nenávisť a nepriateľstvo voči konkrétnym národom či štátom je úplne mimo našich cieľov a aktivít. Vždy sa budeme snažiť o podporu a presadzovanie prehlbovania mierových vzťahov a priateľstva medzi všetkými národmi, porozumenia, tolerancie, solidarity, ako aj odstraňovania etnických, kultúrnych a rasových predsudkov, vrátane šírenia osvety, mierovej výchovy a vzdelávania. To, čo od začiatku kritizujeme, je zvyšovanie výdavkov na zbrojenie, no naše aktivity ponímame najmä v pozitívnom zmysle a v prvom rade sa snažíme o presadzovanie zavedenia výchovy ku kultúre mieru, humanizmu a nenásilia. Okruh našich činností je však oveľa širší a zahŕňa aj také témy, ako podpora esperanta ako medzinárodného jazyka mieru, kde nám pomáhajú dvaja najlepší slovenskí esperantisti, ľudské práva, sociálna spravodlivosť, aktívne zapojenie kvalifikovaných žien do politického života, či zdravé životné prostredie. Ak v tom niekto vidí extrémizmus, či príklon k Ruskej federácii, asi to zjavne svedčí o jeho prapodivnom duševnom rozpoložení. 

Preto k vymysleným zoznamom putujúcim po internete, ktoré naše mierové združenie označujú za proruské zdroje, uvediem len toľko, že nech nám „chlapci z Esetu“ ukážu jeden jediný príklad, keď sme podporovali ruskú propagandu v rámci našich aktivít. V tomto zmysle ma osobne mrzí jedine to, že v Rusku, žiaľ, nemáme zatiaľ vytvorené vzťahy medzi mierovými protivojnovými aktivistami...

Na záver si pomôžem Deklaráciou Zjednotení za mier, ktorej hlavné posolstvo je a bude aktuálne dovtedy, pokiaľ ľudia nepochopia, že ukončenie vojen a eliminácia zbraní je jedinou šancou pre svet.

Vojna je prehrou všetkých. Je to zlyhanie ľudského rozumu, je to neschopnosť porozumieť tomu druhému, je to barbarská rezignácia na civilizované riešenie sporu. Mier nie je porážkou toho druhého, mier je víťazstvom všetkých. Kapitulácia bez odstránenia príčin konfliktu nie je mierom, len dočasným prímerím, ktoré v sebe kumuluje všetky nevyriešené krivdy až do vypuknutia novej vojny. Chceme prekonať začarovaný kruh násilia a vytvárať základy trvalého mieru. Nie sme naivní, aby sme nevideli konflikty a spory, ale sme presvedčení, že ich riešenie by sa malo hľadať za rokovacím stolom a nie na bojisku. Bez novej bezpečnostnej architektúry, ktorá odstráni z medzinárodných vzťahov nerovnosť, nebude existovať ani funkčná bezpečnosť, ani udržateľný mier. Na začiatku takéhoto procesu nestoja rokovania technických expertov, ale pevná vôľa mierumilovných ľudí. Preto je dôležité, aby duchovne a morálne nezávislé osobnosti zjednotili svoj vplyv a svoje sily na obhajobu bratstva medzi národmi, na presadzovanie kultúry mieru a na odmietnutie vojny ako najohavnejšieho zo všetkých zločinov.

Autorka je predsedníčkou Správnej rady OZ Zjednotení za mier

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984