Žiadne cudzie vojská tu nepotrebujeme!

Hromadná pripomienka OZ Zjednotení za mier k návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA
Počet zobrazení: 3790

Niekoľko špičkových ústavných právnikov, politológov a mierových aktivistov vypracovalo najkomplexnejšiu hromadnú pripomienku k návrhu zmluvy, ktorej hlavným cieľom je rozmiestnenie Ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky. Chceme tomuto zámeru zabrániť. Nad textom sme strávili zopár bezsenných nocí, starostlivo zvažovali každé slovo a výsledkom je argumentačne a právne nepriestrelný dokument. Teraz však potrebujeme vašu pomoc. Potrebujeme minimálne 500 vašich podpisov (v skutočnosti oveľa viac, lebo je úplne jasné, že protivník bude vyhľadávať neplatné podpisy), a to najneskôr do konca tohto týždňa, teda do nedele 2. januára 2022 (vrátane). Po ukončení podpisovej akcie budú podpisové hárky spolu so znením pripomienok zaslané predkladateľovi návrhu (v tomto prípade ministerstvo obrany) e-mailom, aj fyzicky na podateľňu. Aj keď potrebný počet 500 podpisov bol už v rekordne krátkom čase vyzbieraný, prosíme vás o podporu – čím bude vyšší počet podpisov, tým väčšiu váhu budeme mať v očiach štátnych orgánov. Teraz je dôležité, aby vznikla čo najväčšia legitimita našich požiadaviek, pred ktorými nebude môcť uhnúť ani vláda, ani parlament, ani prezidentka, resp. odmietnuť tieto pripomienky bude tým ťažšie, čím nás bude viac.

Ak nastane to, že predkladateľ návrhu (ministerstvo obrany) nevyhovie našej hromadnej pripomienke, musí prebehnúť so zástupcami občianskeho združenia Zjednotení za mier tzv. rozporové konanie. Ak sa na rokovaní nepodarí rozpor odstrániť, musí sa hromadná pripomienka prerokovať na zasadnutí vlády.

Hromadná pripomienka je vypracovaná veľmi precízne, detailne a používa odborne presné termíny. Najdôležitejším cieľom návrhu je odmietnuť návrh vojenskej dohody s USA v celom rozsahu, a to pre zjavný rozpor s Ústavou a štátnymi záujmami Slovenskej republiky. Len v prípade, že sa to nepodarí, predkladáme ďalších šesť konkrétnych zásadných pripomienok a návrhov na zmenu textu. Týkajú sa najmä odstránenia neprijateľných až protiústavných ustanovení, keď Slovensku nevyplývajú z tejto zmluvy žiadne práva a USA prakticky žiadne povinnosti. Taktiež chýbajú právne záruky, že Spojené štáty americké nerozmiestnia na našom teritóriu jadrové zbrane a že nebudú používať územie SR na vojenskú agresiu. Rovnako trváme na zachovaní právomocí orgánov činných v trestnom konaní.

Sme si vedomí toho, že boj proti tejto zmluve je ešte len pred nami. Teraz sa začína jeho právna fáza, ak sa dostane do parlamentu, začne sa jeho politická fáza. Je nevyhnutné, aby sme postupovali spoločne, triezvo a racionálne.

Náš spoločný cieľ je jasný: nedovoliť, aby našu vlasť po skúsenostiach 20. storočia opäť „dočasne“ obsadila „spriatelená“ armáda. Náš zápas pozorne sledujú aj v susednej Českej republike, lebo po nás sú na rade oni a skúsenosti z odporu budú potrebovať. Prosíme vás preto, aby ste aspoň na čas zanechali ideologické spory, žabomyšie vojny a najrozličnejšie predsudky a spoločnými silami zabojovali o slobodu a nezávislosť Slovenska. Niet momentálne dôležitejšej úlohy. Nepriateľ je dnes silnejší, organizovanejší a zákernejší, ale veríme, že spoločná vôľa tohto národa ho ešte stále môže poraziť. A ak nie, aspoň sa o to treba pokúsiť, lebo zničiť nás môžu len tak, ak sami rezignujeme. Podpisujte, zdieľajte, rozosielajte. Výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky tohto roku oslávime zápasom o jej slobodu.

Ďakujeme každému, kto nás podporí a podpíše hromadnú pripomienku a komu skutočne záleží na Slovensku a našej budúcnosti. Žiadne cudzie vojská tu nepotrebujeme. Lebo ako hrmel náš veľký básnik Samo Chalupka: Sväté naše heslo je sloboda a sláva!

E. Chmelár je prezidentom a Iveta Kompišová predsedníčkou správnej rady OZ Zjednotení za mier.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984