Juraj Kubánka bol spoluzakladateľom Lúčnice

Počet zobrazení: 2529

Úctu, hold životu, dielu a pamiatke umeleckého majstra slovenského folklóru Juraja Kubánku, ktorý ukončil v týchto dňoch svoju životnú púť ako deväťdesiattriročný, vzdalo Slovo nekrológom Oľgy Gáfrikovej. Z toho, čo napísala, nemožno nič vynechať, iba sa s tým stotožniť. Chcel by som však k tomu niečo doplniť. Rozlúčkový text správne uvádza, že bol spoluzakladateľom dvoch najznámejších folklórnych súborov, Lúčnice a SĽUK-u. Najskôr to bola Lúčnica.

Súbor Lúčnica sa zrodil na prvej, najväčšej stavbe mládeže na Slovensku po druhej svetovej vojne – na Trati mládeže. Jeho začiatky sú však spojené so samostatnými záujmovými umeleckými skupinami vysokoškolskej mládeže ešte v rokoch 1947/48. Nazývali sa „Živeniari, lafranconskí odzemkári a zväzácky akademický spolok“. Ich členovia, poväčšine poslucháči vysokých a stredných škôl a poslucháči konzervatória, sa zúčastnili ako brigádnici na Trati mládeže. K ich zjednoteniu došlo na 76. brigáde štvrtého tábora v roku 1949 pod patronátom Slovenského ústredného výboru Československého zväzu mládeže. „Spomíname, ako hrdo stáli naše čaty pod víťaznými vlajkami najlepšej brigády tábora a len čo doznel večerný rozkaz, s nadšením sme sa rozbehli po pracoviskách Trate mládeže, aby sme umeleckým programom povzbudili brigádnikov. To bola prvá škola súboru – kolíska Lúčnice.“ Medzi prvé úspešné folklórne pásma, ktorých choreografom bol spolu s ďalšími choreografmi aj Juraj Kubánka, patrili Rok na dedine, Večer na valale, Verbunk, Odzemok, Hronské kolo a i.

Vďaka Jurajovi Kubánkovi sa Lúčnica, súbor piesní a tancov Slovenského ústredného výboru Československého zväzu mládeže, svojimi výsledkami zaradila medzi najpopulárnejšie umelecké súbory na Slovensku. Na javisko, medzi pospolitý ľud, preniesla krásu slovenského ľudového umenia doma i v zahraničí. Už v roku 1951 sa stala Laureátom štátnej ceny za rok 1951 a neskoršie aj laureátom Svetových festivalov mládeže študentstva v Berlíne, Bukurešti a Moskve. To, že Juraj Kubánka bol spoluzakladateľom Lúčnice, nikdy nesmie byť zabudnuté. Úcta k nemu by mala implikovať aj uznanie hodnôt, ktoré vytvoril ako priekopník nových foriem ľudovej umeleckej tvorivosti na Slovensku.

Úvodné foto: TASR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984