Na podnose
a ešte aj s pozvánkou

Počet zobrazení: 2870

Poznámka Václava Bělohradského, že od konca druhej svetovej vojny je podmienkou zvrchovanosti štátu nukleárny arzenál, bola potvrdená už viackrát. Rovnako sa potvrdzuje, že napriek nukleárnym zbraniam a interkontinentálnym raketám, ktoré ich môžu za pár minúť dopraviť na ktorékoľvek miesto na planéte, stále prebieha aj klasická Veľká hra veľmocí. Štáty ako Slovensko sú v tejto hre veľmocí zväčša len políčkami na Veľkej šachovnici, ako priestor „rozhodujúcej mocenskej hry v Eurázii“ nazval Zbigniew Brzezinski. Súčasťou „Veľkej hry“, ktorá sa hrá prinajmenšom od 19. storočia, sú nielen „zápasy“ o verejnú mienku, hľadanie a odhaľovanie agentov, ale aj presúvanie figúrok či vlajočiek po Veľkej šachovnici. Asi tak totiž vyzerajú prápory, pluky, brigády, divízie či inak pomenované vojenské útvary na mapách generálnych štábov.

velka_sachovnice.jpgFigúrky presúva tá veľmoc, ktorá si to momentálne môže dovoliť a zároveň sa ich inštalovanie na konkrétnom políčku šachovnice zhoduje s jej herným plánom. Ak odhliadneme od dobovej rétoriky adorujúcej aktuálneho spojenca Slovenska (alebo štátneho útvaru, ktorého je práve súčasťou) a démonizujúcej jeho nepriateľa, bude na tom pozoruhodné akurát to, že sa tu vždy nájde partička, ktorá urobí všetko preto, aby aktuálny hegemón strednej Európy dostal to naše políčko k dispozícii na podnose a ako bonus k nemu ešte aj pozvánku. Tou sa akosi normalizuje či dokonca legitimizuje pohyb chlapcov v zelenom s inými ako slovenskými insígniami po krajine, aj keď zväčša len dodatočne. Zdá sa, že sme svedkami a zároveň účastníkmi ďalšej reprízy tohto javu. Slovensko si pritom za uplynulé storočie mohlo viackrát overiť, že hosťovanie vojenských jednotiek veľmoci, ktorá práve priestor strednej Európy ovláda, nikdy neprinieslo bezpečnosť a ani nezaručilo, že ich napokon nevystriedajú jednotky inej veľmoci.
Zbigniew Brzezinski: Velká šachovnice. K čemu Ameriku zavazuje její globální převaha, Mladá Fronta 1999, anglický originál 1997.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984