Kazachstan v ťažkých chvíľach

Ideme budovať novú budúcnosť v Kazachstane. Dúfame, že svet, aj Slovensko, bude s nami

Roman Vassilenko, veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 3375

Dnes je pozornosť celého sveta upriamená na tragické udalosti v Kazachstane.

Mnohí a mnohí naši slovenskí priatelia vyjadrujú úprimné znepokojenie nad touto situáciou. V tejto súvislosti by som sa ako veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike chcel srdečne poďakovať všetkým našim priateľom za ich empatiu a morálnu podporu a podeliť sa o informácie o tom, čo sa v našej krajine v týchto dňoch deje, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu vnímavých ľudí.

V nedeľu 2. januára 2022 sa začali protesty v západnom Kazachstane, ktorých účastníci požadovali zníženie ceny skvapalneného zemného plynu, ktorý sa v regióne bežne používa ako automobilové palivo, a riešenie mnohých sociálno-ekonomických otázok. Demonštrantov na západe podporili obyvatelia iných regiónov. Vláda v mene prezidenta rýchlo zareagovala na oprávnené obavy občanov a zaviedla balík opatrení sociálnej podpory vrátane moratória na zvyšovanie cien spoločensky dôležitých potravín, palív a mazív a komunálnych služieb. Všetko prebiehalo pokojne.

Bohužiaľ, situácia v najväčšom meste krajiny, Almaty, sa začala vyvíjať úplne iným smerom. Islamistické teroristické skupiny a zločinecké gangy využili pokojné demonštrácie na organizáciu prevzatia moci. Rabovali a zabíjali pomocou mimoriadnej brutality, zaútočili a zničili strategické objekty – administratívne budovy, letisko, štúdiá televíznych a rozhlasových spoločností, pričom ničili nesmierne dôležité zariadenia. Súkromné zariadenia v sektore služieb rabovačmi tiež výrazne trpeli. Neskôr sa tieto útoky rozšírili do niektorých ďalších miest.

V súvislosti s výrazným zhoršením situácie sa prezident Kasym-Žomart Tokajev ujal funkcie predsedu Bezpečnostnej rady Kazašskej republiky, prijal demisiu vlády a vyhlásil výnimočný stav v celej krajine až do úplného stabilizovania situácie a obnovenia ústavného poriadku. Vzhľadom na mimoriadne okolnosti dal prezident orgánom činným v trestnom konaní mimoriadne právomoci. Obmedzenia boli uložené aj na používanie internetu počas protiteroristických operácií. Situáciu nesmierne skomplikovala skutočnosť, že vzbúrenci zachytili sklady zbraní a obchody, zbrane štátnych orgánov činných v trestnom konaní. Táto okolnosť bude dôkladne preskúmaná.

Dnes je však známe, že bývalý šéf Výboru pre národnú bezpečnosť (KNB) a ďalší predstavitelia, ktorých mená zatiaľ neboli v záujme vyšetrovania zverejnené, boli zadržaní pre podozrenie z vlastizrady. Prezident K. Tokajev nariadil orgánom činným v trestnom konaní vytvoriť vyšetrovaciu skupinu na vykonanie rozsiahleho vyšetrovania a vyvodenie zodpovednosti voči všetkým zodpovedným osobám. Výsledky vyšetrovania po jeho ukončení budú zverejnené medzinárodnému spoločenstvu.

Prezident Tokajev v súčasných zložitých podmienkach zaslal oficiálnu výzvu členským štátom Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) so žiadosťou o poskytnutie nutnej pomoci, ktorá už pomáha stabilizovať situáciu v krajine. Mierové jednotky členských štátov ODKB sa podieľajú na ochrane strategických objektov a po stabilizácii situácie opustia Kazachstan. Vojaci ODKB sa nezúčastňujú na ozbrojených stretoch, angažujú sa v ochrane dôležitých štátnych zariadení, čo pomáha kazašským orgánom činným v trestnom konaní. Celkový počet kolektívnych síl ODKB je asi 2 000 osôb.

Je dôležité pochopiť, že práve teraz sa Kazachstan musí vysporiadať s ozbrojenými a vycvičenými banditmi. Preto rokovania s nimi nemôžu a nebudú prebiehať. Ako ukazuje tragédia v krajine, násilie a anarchia, nezákonné činy teroristov podkopávajú nielen bezpečnosť civilného obyvateľstva, ale vedú aj k porušovaniu základných ľudských práv vrátane práva na život. Počas posledných dní sme zaznamenali značné straty medzi civilným obyvateľstvom a predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní a vojenským personálom.

V týchto ťažkých časoch očakávame, že naši partneri prejavia pochopenie pre situáciu v našej krajine a zostanú blízko pri nás. V súčasnom svete s novými rizikami a výzvami sa táto situácia môže zopakovať kdekoľvek. Musíme sa naučiť, ako sa vysporiadať s novými hrozbami a výzvami. Sme pripravení spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi na výmene skúseností a štúdiu osvedčených postupov. Kazachstan je naďalej odhodlaný chrániť základné ľudské práva a slobody. Prešli sme dlhú cestu k tomu, aby sme ako Slovensko vybudovali náš štát od nuly. A urobíme všetko pre to, aby sme ochránili našu demokraciu a našich ľudí pred akýmkoľvek nezákonným zasahovaním.

Treba sa zmieniť aj o solidarite obyvateľov Kazachstanu v ťažkej hodine skúšok. Občania podporujú opatrenia prezidenta K. Tokajeva na obnovenie pokojného života, iniciovanie vzniku dobrovoľných ľudových družín na ochranu sociálnych zariadení.

Finančné škody v dôsledku lúpeží a nepokojov sa odhadujú predbežne na 200 miliónov dolárov.

V súčasnosti sa banky a obchody v Almaty začínajú vracať do práce. Nie je nedostatok jedla. K dispozícii sú všetky sociálne a lekárske služby.

Kazachstan zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zahraničných diplomatických misií v krajine, ako aj personálu a majetku zahraničných spoločností a investorov. Situácia bude čoskoro stabilizovaná a nedôjde k zmenám v hospodárskej politike a investičnej klíme štátu; všetky naše záväzky ostávajú v plnom rozsahu zachované.

V súvislosti s početnými ľudskými obeťami v dôsledku tragických udalostí vo viacerých regiónoch krajiny vyhlásil prezident Kazašskej republiky K. Tokajev 10. januára 2022 za deň štátneho smútku. Ľudské obete sú pre nás, príbuzných obetí a celý kazašský ľud obrovskou tragédiou.

Dnes je už situácia v Kazachstane oveľa pokojnejšia a oveľa lepšia, predovšetkým v Almaty, kde bolo epicentrum teroristických útokov. Už dnes sa môžeme diskutovať o budúcnosti, o tom, že musíme prebudovať krajinu novým spôsobom, vybudovať štát, ktorý bude ešte lepšie chrániť a rešpektovať ľudské práva, počnúc právom na dôstojný život.

Na záver by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým našim drahým slovenským priateľom za zdieľanie úprimných pocitov z udalostí v Kazachstane, stovky odkazov na podporu a priania skorej stabilizácie situácie. A ešte raz chcem povedať, že v tejto najťažšej situácii sa túžba pomôcť Kazachstanu začína lepším pochopením našej vlasti.

Zajtra, 11. januára, vystúpi v parlamente krajiny prezident Kasym-Žomart Tokajev so svojou víziou ďalšieho sociálno-ekonomického a politického rozvoja republiky. Toto bude nový deň pre našu krajinu. A veľmi dúfame, že naši priatelia vo svete, samozrejme aj na krásnom a milom Slovensku, budú s nami aj naďalej budovať novú budúcnosť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984